Doğru denklemi i i

y = ax + k denkleminin eğimi a’dır. Eğim 2 ve x = 1 olduğunda y = 3 olduğuna göre
bu değerleri veren cevap : B seçeneğidir.

1 Beğeni