Doğru denklemi i i

Orjinden geçtiğine göre y = ax olmalı.

x = -2 için y = -6 ise -6 = a.(-2) a = 3 olur.

y = 3x
Cevap C

1 Beğeni