Doğru denklemi i i

Cevap : D

y = ax + b nin eğimi m = a 'dır.

Buna göre y = 3x - 5
m = 3 olur.
Cevap D

1 Beğeni