Doğru denklemi i

y = ax + b denkleminde a = 2/3 verilmiş.

y = 2x/3 + b

x = - 3için y = 5 verilmiş

5 = -2 + b ise b = 7 olur.

y = 2x/3 + 7 denklemi düzenlersek

3y-2x-21 = 0 bulunur.
Cevap E

1 Beğeni