Doğru denklemi ii i

eğim |OA|/|AF| olduğuna göre; eğim 2 dir. Ancak ikinci bölgede olduğu için negatif değerde olur.

Bu durumda cevap B olur.

1 Beğeni