Doğru denklemi iii

image

olduğuna göre;
G((1-2-8)/3,(2+5+8)/3) = G(-3,5) olur.

y = ax+b
x= -3 için y = 5 ise 5 = -3a + b
x = -8 için y = 8 ise 8 = -8a + b
alttaki denklemden üsttekini çıkartırsak;

-5a = 3 --> a = -3/5
b= 5+3a = 16/5 bulunur.

y = -3x/5 + 16/5 düzenlersek;

5y+3x-16= 0

Cevap : C

1 Beğeni