Doğru denklemii ii

y = √3x - 7 eğim = √3

tanQ = √3 ise
Q=60

Cevap D

1 Beğeni