Doğru denkllemii

y = (2-a)x - 3
tan45 = 1
2-a = 1
a = 1 bulunur
Cevap B

1 Beğeni

1 Beğeni