Doğru grafikleri lgs

Doğru Cevap:

acil

D seçeneğinde her x değeri için y değeri farklı bir değer aldığı için Cevap D dir.

Başarılar
İyi çalışmalar.