Doğru mu sizce

B = {x|-3 < x < 5, x e N} kümesinin kaç tane alt kümesi vardır?

A) 16

B) 32

C) 64

D) 128

E) 256

1 Beğeni

Cevap 256 çünkü( -2 -1 0 1 2 3 4 5 )=8 eleman 2 üzeri 8 den 256 olur cevap