Doğru parçasını belli oranda bölme e

AB arasında x koordinat farkı : 6
y koordinat farkı : 15 olduğuna öre verilen oran dikkate alındığında
AB = 6 ise BC = 2 olur.
AB = 15 ise BC = 5 olur.

2+5 = 7 Cevap D

1 Beğeni