Doğru parçasını belli oranda bölme ee

x koordinat farkı : 9-1 = 8 orta noktası 8/2 = 4 A’dan uzaklığı olarak düşünürsek 1+4 = 5 x noktası

y koordinat farkı : -7-(-5) = -2 orta noktası -2/2 = -1 A’dan uzaklığı olarak düşünürsek -7+1 = -6 y noktası

(5,-6) Cevap C

1 Beğeni