Doğru u denklemi i i

E noktası için
(|-6| + 2) /2 = 4 br ise x = -2
(5-3)/2 = 1 br ise y = 4
D noktasının değerlerini AB noktaları arasındaki farkın C noktasına uygulanması ile buluyoruz.
x = -8
y = 2

y = ax+b
x = -2 için y = 4 ise 4 = -2a + b
x = -8 için y = 2 ise 2 = -8a + b
buradan
a = 1/3 b = 14/3

y = x/3 + 14/3 düzenlersek
3y-x-14 = 0

Cevap A

1 Beğeni