Doğru u denklemi i

y = -x + 5 yazarsak eğim = -1 olur.

-1 değeri tanQ’yu verir.
tanQ = -1
ise Q = 135 olur.

Cevap A

1 Beğeni