Doğru u denklemii i

y eksenine paralel olması için x değerinin sabit olması gerekir.

3 = 2k + 4 ise k = (-1/2) olur. Cevap : D

1 Beğeni