Doğru u denklemii

eğim a = 0 olduğuna göre denklem y = ax + k dan y = k
olur.
Bu durumda
p+1 = k - 4 ve
p-k = -5 olur.

1 Beğeni