Doğru yapmışmıyım

Önermelerde p ve q yanlış r doğrudur bu şekilde düzeltirsen doğru olacaktır @Roy_Rose