Doğrunun denklemi

verilen denklemde y değerini çekersek;

y = 2x - 5/3 olur.

bu doğruya paralel olması gereken denklem;

y = 2x + b olmalıdır. (x değerinin katsayısı sabit olmalıdır.)

(-3,2) nktası için b değeri;

2 = 2.(-3) + b --> b = 8

y = 2x + 8 doğru cevaptır.

1 Beğeni


Hangi şık acaba

E şıkkı olmalı : y-2x-8 = 0