Doğrusal denklem grafikleri

y= -2x grafiğini çiziniz