Doğrusal denklemler

kısa çubukları toplayalım:

x/4 + 6 + x/2 + 8 = 3x/4 + 14
uzun çubuğa eşit

Cevap D