Doğrusal denklemler

Hangi sayının 10 eksiğinin 3 bölü 4’ü 30’dur

Doğru Cevap:

(x-10) . 3/4 = 30

(x-10) . 3 = 120
x-10 = 40
x = 50