Doğrusal denklemler

x = 0 değeri için y = 25 olan grafik sadece C seçeneğindedir.