Doğrusal ilişkiler

Doğru Cevap:y=3x-1 ama nasıl oluyor?

denklem her x değeri için belirtilen y değerini vermek zorunda.
x sayısını 3 ile çarpıp 1 çıkartırsak y değerini buluyoruz.

y = 3x-1 doğru denklem olur.

1 Beğeni