Ebob/Ekok 8. Sınıf

25 ile aralarında asal olmayan ve 25’ten büyük en küçük sayının rakamları toplamı kaçtır?

A) 3

B) 5

C) 9

D) 11

25 sadece 5 e bölündüğü için 26, 27,28,29 sayıları ile aralarında asal olur. 30 5 e bölündüğü için en küçük sayı 30 olur. 3+0=3
Cevap A şıkkı