EBob EKokkkk

x, y ve z birer sayma sayısı, San

A-2 = 3x

A-4 = 5y

A-3 = 7z

olduğuna göre, A sayısının alabileceği 3 basamaklı en küçük tam sayı değeri kaçtır?

1 Beğeni