Edebiyat gezi türü eser sorusu

  1. Aşağıdaki yapıtlardan hangisi gezi

türünde değildir?

A) Paris Sefaretnamesi

B) Anadolu Notları

C) Rio’da Gördüklerim

D) Avrupa Mektupları

E) Çankaya