Edebiyat sorusu

(I) En büyük bela sineklerdi, milyonlarca sinek vardı. (11) Siperin bir yanı kara bir kütleyle kaplıydı. (III) Açtığın her şey, örneğin bir teneke et, bir anda sineklerle örtülürdü. (IV) Bir kutu reçel bulacak kadar talihliysen açtığında önce sinek ler dalardı içine. (V) Sinekler ağzının çevresinde, yaralarının, çıbanlarının üzerindeydi.

Numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yanlıştır?

A)L cümlede ek fiille yüklem olmuş isim vardır.

B) II. cümlede tamlayan eki almış isim vardır.

C) III. cümlede sayıca çokluk bildiren bir isim kullanılmıştır.

D) IV. cümlede somut isim yoktur.

E) V. cümleyi oluşturan tüm sözcükler isimdir.