Eğim açıısı ve eğim

image

Buna göre
X0 = (1 + 2 -6)/3 = -1
Yo = (3 + 5 -2)/3 = 2 olur.

Y = ax + b denklem ise
x= -1 için y = 2 ise 2 = -a + b
x = 1 için y = 3 ise 3 = a + b

ikisini toplarsak b = 5/2 ve a = 1/2 bulunur

eğim m = a = 1/2 dir

Cevap B

1 Beğeni