Eğim açısı ve eğim m

Eğitim: Analitik düzlemde bir doğrunun x ekseni ile pozitif yönde yaptığı açıya doğrunun eğim açısı ve bu açının tanjantına da doğrunun eğimi denir.

Bir-doğrunun-eğim-açısı-ve-eğimi

İki-Noktası-bilinen-doğrunun-eğimi

Notlardan doğru sola yatık olduğu için eğim=-5/3 tür

1 Beğeni