Eğim açısı ve eğim

eğim x/y olduğuna göre

m1 = 2/1 = 1
m2 = -2/2 = -1
m3 = -2/1 = -2
m4 = 1/5
m5 = 0

Buna göre cevap C

1 Beğeni