Eğim açısı ve eğim

y = ax + b
x = 3 için y = -2 ise -2 = 3a + b
x = 1 için y = 4 ise 4 = a + b
buradan a = -3 bulunur. Bu da eğimi verir.
Cevap E

1 Beğeni