Eğim açısı ve eğim

y= ax+b şeklindeki denklemlerde eğim y değeri yalnız bırakıldığında x katsayısı olarak bulunur.
Grafikte y = 4 doğrusu verilmiş. Burada x değerinin katsayısı olan a değeri “0” dır.

Cevap A

1 Beğeni