Eğim açısı ve eğimm

orjinden geçtiğine göre denkem y = ax olmalı. Bu denklemin eğimi a’dır.

Bu durumda denklem

y = (1/3)x olur.

verilen koordinat için k = (1/3).1 = 1/3 olur.

1 Beğeni