Ekosistem ve ekoloji

Cevap D 2. trofik değil 3. trofik düzey olması gerekiyor.