Eşitzizlikler sorusu

Doğru Cevap:

Bu aralıktaki doğal sayılar 0,1,2,3,4
5 tanedir.
Cevap B