Faktoriyel sorusu

x, y, z ardışık pozitif tam sayılardır.

x < y< z

M = x! + y! + z!

olduğuna göre, M’nin z türünden eşiti nedir?