Fen 8. Sınıf

  1. Maddeyi bu deneye bakarak nasıl ulaşabilirim? IMG_20200523_174222

Sadece şekile göre yorum yapıldığında sadece 1. öncül doğrudur. 3. öncül doğrudur ancak verilen şekilden bunu çıkaramayız. Cevap A olmalıdır.