Fen bilimleri

Öncelikle bilmemiz gereken durum şudur ki:
Toplam şeker = Toplam organik baz = toplam fosfat.
Prensibimiz en küçüğü seç olacaktır. Örneğin; şeker sayısı 98, fosfat sayısı 95. Burada en küçük sayıyı yani 95’i alacağız.
Şimdi de organik baz sayısına bakalım. Adenin 28, Timin 14. En düşünü alacağız yani 14’ü. Guanin 45, Sitozin 34. En küçüğü 34’ü alacağız. Toplam organik baz sayısı:
14+14+34+34=96.
Fosfat sayısından büyük çıktı. O zaman 96’yı alamayız. 95 olan fosfat sayısını alacağız. Böylelikle toplam 95 nükleotit oluşturulabilir.