Fen sorusuuuu

18. Sorunun cevabı B şıkkıdır. Çünkü 2. ve 3. kaplara kırmızı ve mavi turnusol batırıldığında kırmızı maviye dönerse baz; mavi kırmızıya dönerse asit diyeceğiz. Hem kırmızı da hem de mavide değişim yaşanmazsa tuzdur diyeceğiz. 2 kabı tespit ettiğimizde geriye kalan 3.'sü olacaktır. Hadi bir örnekle pekiştirelim: 2. kapta kırmızı maviye döndü. 2. Kap bazdır. 3’üncü kapta ne kırmızı da ne de mavide renk değişmedi. 3. Kap tuzdur. 1. Kap geriye kalan asit olacaktır diyebiliriz. Bu örnekleri değiştirerek çoğaltabiliriz.

19. Sorunun cevabı C şıkkıdır. I. Madde için bir baz alalım. Bazların pH’ı 7’den büyüktür. pH=12 olan bir baz aldığımızda pOH=2 (14-12=2) olacaktır. görüldüğü üzere bazlarda pOH, pH’tan küçük olacaktır. Bu yüzden bu madde yanlış. Buna bağlı olarak III. madde doğrudur diyebiliriz. II. Madde için de yukarıda verilen örneğe bakalım. Asitlerin pH’si 7’den küçüktür. pH=3 olan bir asit aldığımızda pOH=11 olacaktır. Yani pOH değeri 7’den büyüktür.

20. Sorunun cevabı C’dir. Çünkü başlangıçta kapta HCl yani asit bulunmaktadır. Asitlerin pH değeri 7’den küçüktür. O zaman grafiğimiz 7’nin altından başlayacaktır. Üzerine NaOH yani baz eklendikçe pH’si yükselecek -eşit miktarda aynı kuvvette baz eklediğimiz için de nötrlenecektir- 7’de sabit kalacaktır.

1 Beğeni