Fenn! Yardım edin

Bir yapılandırılmış grid sorulmuş
1 de verilen formül sülfürik asit yani zac yağıdır
2 de verilen formül nitrik asittir kezzaptır
3 de verilen formül hidroklorik asit tuz ruhudur aynı zamanda mide asidi dur
Cevap C dir