Fiilimsi yardım lgs

Cevap D seçeneğidir.

Cevap D seçeneğidir…