Fizik atışlar bakar mısınız

Çıkabileceği max yükseklik ilk hızının karesi bölü 2g olduğundan yerçekimi ivmesi yarıya düşürülmeli