Fizik elektirik devreleri

Dirençler birbirine paralel bağlı olduğu için uçlar arasındaki gerilim(V) eşittir. Oranı da 1 olur.