Fizik Hacim sorusu 9.sınıf acil işlemli

Küpün hacmi bir kesitine a dersek a^3 olur.
Silindirin hacmi pi x r^2 x h( r burada küpün bir kesitinin yarısı a/2, yükseklik ise bir kesiti yani a) bu durumda a^3 -(3 x (a/2)^2 x a)= 1/4 kalan hacim. Başlangıçtaki hacmin 1/4 katıdır.