Fizik sorusu

Kürenin hacmi= 4/3 x pi x r^3;
Silindirin hacmi pi x r^2 x h; h burada 2r olarak verilmiş yani pi x r^2 x 2r ; pi x 2pi x r^3;
silindirin hacmi- kürenin hacmi=boş kalan hacim;
2pi x r^3 - 4/3pi x r^3=2/3; boşluğun yüksekliği= 2r yüksekliğin 2/3 ü doldu. 1/3 boşluk için 2r de 2/3 bulunur.

1 Beğeni