Fonksiyon problemi

F(x) yerine x+2 yazılmalı
F(x+2)=7(x+2)-3= 7x+14-3
7x+11=f(x)+14