Fonksiyon x3

Aşağıda boncuk takmak için kullanılan bir düzenek göste rilmiştir.

Özgür, bu düzenekteki her çubuğa şekildeki gibi üç boncuk takmıştır. Özgür daha sonra, çubuklar arasında boncuk transferleri yapmış ve ilk çubukta 1 boncuk, belli bir çubu ğa kadar da, sonraki her çubukta hemen öncekinden 1 faz la boncuk bulunmasını sağlamıştır.

Düzeneğin son halinde en az bir boncuk takılı olan çubuklardaki boncuk sayılarının çarpımı kaçtır?

A) 22!

B) 21!

C) 11!

D) 10!

E) 8!