Fonksiyonlar 2

Cevap D şıkkı
Eksi sonsuz eksi 3 aralığında fonksiyon pozitif değerlidir.