Fonksiyonlar konu değerlendirme

y = 0 için x değerleri
-3 + 2 + 6 = 5

1 Beğeni

Fonksiyon -3te 2de ve 6 da sıfırdır toplamaları -3+2+6=5