Fonksiyonlar(Parabol)

Dik kenarlarının uzunlukları (3k-6)br ve (12-k)br olan ABC dik üçgeninin alanı en çok kaç brdir?